III miejsce Pauliny w konkursie „Zakażenia wirusami krwiopochodnymi : HIV, HBV i HCV”

2 grudnia br. w Zespole Szkól Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku, w związku z obchodzonym 1 grudnia Światowym Dniem Walki z AIDS, odbył się II Powiatowy Konkurs pt. „Zakażenia wirusami krwiopochodnymi : HIV, HBV i HCV”.

Konkurs składał się z 2 etapów : szkolnego i powiatowego. Etap szkolny wyłonił 3 najlepszych uczniów, którzy reprezentowali szkołę na etapie powiatowym. Uczestnicy konkursu mieli do wypełnienia test, który składał się z pytań jednego wyboru oraz pytań otwartych. W etapie powiatowym uczestniczyło 12 uczniów.
Naszą szkołę reprezentowali Tomasz Lewandowski, Nikola Wójtowicz i Paulina Skupin.

Organizatorami przedsięwzięcia była Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Prudniku oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku, a fundatorem nagród Starosta Prudnicki. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat zakażeń krwiopochodnych wśród młodzieży oraz kształtowanie asertywnych postaw i odpowiedzialnych zachowań w sytuacjach niosących zagrożenie zakażeniami. Laureaci konkursu:Miejsce I – Justyna Steliga z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku,Miejsce II – Ewelina Langer z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku,

Miejsce III – Paulina Skupin z Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie stoją i w budynku